สตม.เตรียมส่งผู้ต้องกักกลับประเทศ ย้ำรพ.สนาม ปลอดภัยแน่นอน

สตม.เตรียมส่งผู้ต้องกักกลับประเทศ ย้ำรพ.สนาม ปลอดภัยแน่นอน

  27 Mar 2021

สตม. เตรียมส่งผู้ต้องกักกลับประเทศ งดรับ – เพิ่ม ลดความแออัดในห้องกัก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก สตม. ได้กล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้อได้มีจำนานรวมทั้งสิ้น 400 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดสถานที่ให้ผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ 2 จุด ซึ่งได้แก่ บริเวณห้องกักบางเขน และโรงพยาบาลสนามบางเขน (บริเวณสนามบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี) ที่เปิดทำการไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่มีผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาจำนวน 99 ราย และมีแพทย์ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

โดยโฆษก สตม. ได้มีการเปิดเผยว่า หนึ่งในมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 คือต้องการลดความแออัดของห้องกัก สตม. ด้วยการเร่งส่งตัวผู้ต้องกักกลับประเทศ เช่น ชาวเมียนมาและชาวอินเดีย โดยผู้ต้องกักทั้งหมดจะต้องเข้ารับการตรวจยืนยันว่าปลอดเชื้อแล้ว

สตม.เตรียมส่งผู้ต้องกักกลับประเทศ พร้อมยืนยัน รพ.สนาม ปลอดภัยแน่นอน!

สตม.เตรียมส่งผู้ต้องกักกลับประเทศ พร้อมยืนยัน รพ.สนาม ปลอดภัยแน่นอน!

นอกจากนี้ สตม. ยังมีนโยบายที่จะไม่รับผู้ต้องกักเพิ่มในระยะนี้ หากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายได้ในจังหวัดต่าง ๆ ก็จะให้ฝากตัวไว้กับตำรวจภูธรจังหวัดก่อน เพราะในขณะนี้ สตม. มีผู้ต้องกักที่ยังอยู้ในความดูแลทั้งสิ้น 1,450 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  • ห้องกักสวนพลู : จำนวน 896 คน
  • ห้องกักบางเขน : จำนวน 554 คน (ตามที่ระบุข้างต้น)

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 มี.ค. พล.ต.ท.สมพงษ์ให้ข้อมูลว่า รพ.สนามของ ตม. นั้นจัดตั้งและบริหารจัดการโดยนำต้นแบบมาจากด่าน ตม.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเคยมีการระบาดของโควิด-19 ช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา และสามารถควบคุมได้ดี มีผู้ต้องกักติดเชื้อ 55 ราย เจ้าหน้าที่ 5 ราย ทั้งหมดรักษาหายเป็นปกติแล้ว ทั้งยังกล่าวย้ำว่าชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับที่ตั้งของรพ.สนาม ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรค เนื่องจากรพ.สนามแห่งนี้ได้ทำตามกฎมาตรฐานของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค รพ.ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ สธ. ดูแลอย่างใกล้ชิด

สตม.เตรียมส่งผู้ต้องกักกลับประเทศ พร้อมยืนยัน รพ.สนาม ปลอดภัยแน่นอน!

สตม.เตรียมส่งผู้ต้องกักกลับประเทศ พร้อมยืนยัน รพ.สนาม ปลอดภัยแน่นอน!

นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มีการกล่าวยืนยันว่า รพ.สนามที่จัดตั้งนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่แยกออกมาจากเขตชุมชน มีระบบระบายอากาศ และมีการป้องกันการแพร่เชื้อที่ดี เพราะจากประสบการณ์ในการจักตั้ง รพ.สนามมากว่า 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดอื่น ๆ ทำให้ทางกรมควบคุมโรคได้นำประสบการณ์เหล่านั้นมาบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี

นอกจากนี้รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  “คนที่มีโรคประจำตัว อายุมาก มีเชื้อเยอะ จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เบื้องต้นผู้ต้องกักที่ติดเชื้อไม่มีอาการ จึงมีโอกาสน้อยที่อาการรุนแรงหรือเสียชีวิต แต่จะติดตามอาการทุกคนอย่างใกล้ชิดถ้ามีอาการมากขึ้น ผู้ป่วยปอดติดเชื้อจะถูกส่งไปรักษาต่อที่ รพ.”

ข้อมูล : BBC NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *