รฟม.เปิดบริการที่จอดรถอัตโนมัติ MRTสามย่านนำร่องที่แรก

รฟม.เปิดบริการที่จอดรถอัตโนมัติ MRTสามย่านนำร่องที่แรก

  27 Mar 2021

รฟม.เปิดบริการที่จอดรถอัตโนมัติต้นเดือนหน้า

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. กระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดทำโครงการเพิ่มพื้นที่จอดรถภายในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) โดยได้มีการนำระบบที่จอดรถอัตโนมัติ หรือ Robot Parking มาติดตั้งในบริเวณพื้นที่ลานจอดรถของโครงการฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถที่มีจำนวนจำกัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งประเดิมพื้นที่นำร่องที่ MRT สามย่านเป็นที่แรก เนื่องจากลานจอดรถของสถานีสามย่านมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีผู้ใช้บริการทั้งแบบรายวันและรายเดือน นี่เลยกลายเป็นเหตุผลสำคัญในการจัดตั้งที่บริเวณนี้

1 เม.ย. 64 ดีเดย์! รฟม.เปิดบริการที่จอดรถอัตโนมัติ MRT สามย่านนำร่องที่แรก

1 เม.ย. 64 ดีเดย์! รฟม.เปิดบริการที่จอดรถอัตโนมัติ MRT สามย่านนำร่องที่แรก

สำหรับระบบที่จอดรถอัตโนมัตินั้น เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่จอดรถที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งเมื่อมีผู้ใช้บริการนำรถเข้ามาจอด ระบบก็จะเริ่มทำหน้าที่แบบอัตโนมัติ คือเครื่องกลจะเปรียบเสมือนกับหุ่นยนต์รับรถขึ้นไปจอดในลักษณะซ้อนกันในแนวดิ่ง ทำให้มีพื้นที่ในการจอดรถมากขึ้น อีกทั้งยังใช้เวลาเฉลี่ยในการรับ – ส่ง หรือเข้า – ออกของรถในลานจอดเพียงคันละ 90 วินาทีเท่านั้น หรือหากจอดในพื้นที่ที่ไกลที่สุดก็จะใช้เวลาเฉลี่ยนประมาณ 3 นาที

โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาในการวนหาที่จอดรถในลานจอดรถเอง นับว่าเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามาก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

1 เม.ย. 64 ดีเดย์! รฟม.เปิดบริการที่จอดรถอัตโนมัติ MRT สามย่านนำร่องที่แรก

1 เม.ย. 64 ดีเดย์! รฟม.เปิดบริการที่จอดรถอัตโนมัติ MRT สามย่านนำร่องที่แรก

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ติดตั้งและตรวจสอบระบบที่จอดรถอัตโนมัติดังกล่าวให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดย รฟม. กำหนดจะเปิดให้บริการที่จอดรถอัตโนมัติ บริเวณลานจอดรถสถานีสามย่าน ในวันที่ 1 เม.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เมื่อเปิดให้บริการที่จอดรถอัตโนมัติแล้วจะสามารถรองรับรถยนต์ได้ทั้งหมดจำนวน 46 คัน ทั้งนี้ ยังคงคิดอัตราค่าบริการที่จอดรถตามปกติ ดังนี้

  • ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า คิดอัตราค่าจอดรถ 15 บาทต่อ 2 ชั่วโมง
  • ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า คิดอัตราค่าจอดรถ 50 บาทต่อ 1 ชั่วโมง
  • สำหรับผู้ใช้บริการที่จอดรถรายเดือน คิดอัตราค่าจอดรถ 2,000 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม รฟม. ได้เตรียมดำเนินการติดตั้งที่จอดรถอัตโนมัติเพิ่มเติมบริเวณลานจอดรถสถานีห้วยขวาง และลานจอดรถอื่นๆ ในเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเป็นลำดับต่อไป เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

ขอบคุณข้อมูล : ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *