เด็ก Gen Z ควรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับอบายมุข เช่นการพนัน

เด็ก Gen Z ควรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับอบายมุข เช่นการพนัน

    16 Jan 2021

ทำไมโฆษณาจากเว็บพนันส่งผลกระทบต่อเยาวชน เด็ก Gen Z คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็วเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเว็บ สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ทำให้รับข้อมูลข่าวสารได้ไม่จำกัดและชอบตัดสินใจทำอะไรอย่างรวดเร็ว...