เด็ก Gen Z ควรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับอบายมุข เช่นการพนัน

ทำไมโฆษณาจากเว็บพนันส่งผลกระทบต่อเยาวชน เด็ก Gen Z คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็วเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเว็บ สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ทำให้รับข้อมูลข่าวสารได้ไม่จำกัดและชอบตัดสินใจทำอะไรอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองหากเด็กได้รับรู้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอาจตามมาซึ่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้โดยง่ายโดยเฉพาะเรื่องของการพนัน เป็นต้น แอนดรูว์ มิลิแกน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกล่าวว่า เด็ก ๆ ควรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากปัญหาการพนัน และควรมีอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน นอกจากนี้แพทย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์เตือน ผลกระทบของการโฆษณาสิ่งยั่วยุที่มีผลกระทบต่อเด็กควรได้รับการประเมินอย่างเหมาะสม ไม่เพียงเท่านั้น ฟิลิป แมคกีแกน สมาชิกสมัชชา Sinn Fein กล่าวว่า “มันส่งผลกระทบต่อเด็ก ๆ ในปริมาณที่มากขึ้นและมากขึ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการไม่เช่นนั้นจะมีการแพร่ระบาดของปัญหาการพนันในหมู่คนหนุ่มสาวมากขึ้น” ในประเทศสาธารณะรัฐจากการศึกษาพบว่า การพนันเติบโตเป็น 2 เท่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นั่นหมายถึงนักพนันจำนวน 1,200 คน เป็นเด็กอายุระหว่าง 15-16 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากเพราะการติดพนันเป็นตัวบ่อนทำลายความสัมพันธุ์ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล อารมณ์ ความเครียด สุขภาพ และมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ในปัจจุบันมีเว็บพนันมากมายเปิดให้สมัครเข้าเล่นพนันได้โดยไม่สนใจว่า ผู้เล่นจะเป็นเด็กและเยาวชน […]