เช็คที่นี่! คนละครึ่งเฟส 2 สิทธิ์เต็ม ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง

เช็คที่นี่! คนละครึ่งเฟส 2 สิทธิ์เต็ม ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง

  16 Dec 2020

เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันนี้ เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com ได้มีการรายงานว่า ตอนนี้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส 2 คงเหลือ 0 สิทธิ์ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งโครงการคนละครึ่งนั้นเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยโครงการนี้รัฐจะช่วยใช้จ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าบางประเภทในราคาครึ่งหนึ่งของจำนวนเต็ม ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ

ซึ่งแต่เดิมในการใช้สิทธิ์คนละครึ่งระยะที่ 1 จะได้รับวงเงิน 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 9.5 ล้านคน แต่ระยะที่ 2 จะได้รับวงเงินเพิ่มเป็น 3,500 บาท ซึ่งจำกัดที่ 5 ล้านคนเท่านั้น โดยกระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนกันในวันนี้ (16 ธันวาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผลปรากฎว่าประชาชนแห่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 เต็มจำนวน 5 ล้านคนภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง

คนละครึ่งเฟส 2 สิทธิ์เต็ม ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง

www.accesstrade.in.th

โดยโครงการนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง จำกัดวงเงิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผู้ค้ากลุ่มหาบเร่ แผงลอยเพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยมีการเปิดลงทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และเริ่มมีการใช้จ่ายวันแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

ต่อมา ครม. มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดทำโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 หรือคนละครึ่งเฟส 2 ขึ้นอีกครั้ง เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 โดยจะรับผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เกิน 5 ล้านคน และให้สิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 เอาไว้ ได้กดยืนยันอัตโนมัติจำนวน 10 ล้านสิทธิ์ และได้กำหนดระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 -31 มีนาคม 2564

คนละครึ่งเฟส 2 สิทธิ์เต็ม ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง

www.prachachat.net

นอกจากนี้แล้วกระทรวงการคลังยังได้เผยสถิติโครงการคนละครึ่งเฟส 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2563) รายละเอียด ดังนี้

  • ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 970,000 ร้าน
  • ผู้ใช้สิทธิ์ในเฟส 1 รวมทั้งสิ้น 9,537,093 คน
  • ยอดการใช้จ่ายสะสม 43,330.80 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่ายจำนวน 22,156.50 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายจำนวน 21,174.3 ล้านบาท
  • จังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ,สงขลา ,ชลบุรี ,เชียงใหม่และนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตามหลายคนพบปัญหาในการลงทะเบียน โดยเฉพาะขั้นตอนการรับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่มีความล่าช้า เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีคนใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก บวกกับมีบางกระแสบอกว่าเป็นเพราะเครือข่ายใหญ่เครือข่ายหนึ่งเกิดล่มในขณะที่ลงทะเบียน

และในอนาคตจะมีการเปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟสที่ 3 หรือไม่ ทางเราจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : BBC NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *